.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... svaštara

.... forum

Adaptacija ribica, podloga za akvarijum i grejanje vode

Adaptacija
Kada kupite ribice i donesete ih u kesi sa vodom, ceo "paket" neraspakovan stavite u akvarijum, kako bi se temperatura u najlonu izjednačila sa onom u akvarijumu. Leti to traje 5 do 10 minuta, a zimi 15 do 30 minuta. Vodu iz kesice u kojoj ste doneli ribice NIKADA ne mešajte sa vodom u akvarijumu. Znači, samo ribice u akvarijum, a vodu iz kesice prospite.

Čim stavite ribice u "karantin" posmatrajte ih izvesno vreme, kako bi se uverili da je sve u redu. Onda akvarijum koji služi kao "karantin" ostavite bez svetla i tek drugog dana možete ga osvetliti. Za to vreme nemojte ribice hraniti [dva dana] ni uznemiravati.

Preporučljivo je da se grejač postavi u blizini raspršivača vazduha. Vazdušni stub povlači za sobom vodu i tako stvara kružno kretanje vode u akvarijumu, što omogućava ujednačeno zagrevanje. Nema mesta bojazni da ovako postavljen grejač može da se ošteti. Večina fabričkih grejača ima tako dobro zaptivanje da ne postoji opasnost da se usled prskanja vode, ovlaži grejno telo i pregori grejač. Samo u slučaju mehaničkog oštećenja zaptivača, može doći do prodora vode u grejač. Pored toga, proizvode se grejači koje možete potpuno potopiti u vodu.

Nevolje sa pumpom
Loše postavljena pumpa može akvaristi stvorili niz neprijatnosti, od manje ili veće buke, do mehaničkog oštećenja motora ili okoline. Svako neadekvato postavljanje na podlogu ili zid, zbog vibracija koje stvara motor pri radu, biće uzrok poteškoćama.

Ako pumpu postavimo horizontalno, moramo voditi računa da ne klizi po podlozi. Nije dovoljno da izbegnemo kose i glatke površine, obavezno je da je postavimo na meku podlogu, u koju će se upiti njene nožice. Za tu svrhu najčešće se koristi podloga od stiropora ili sundera. Isto tako, treba obratiti pažnju da se pumpa ne naslanja na šipke stalaže, zidove akvarijuma ili slične predmete. Uz obaveznu manju ili veću buku, doći će do oštećenja.

VAŽNO:
Pumpu postaviti iznad nivoa vode u akvarijumu. U slučaju nestanka struje, voda može da krene kroz crevo za dovod vazduha nazad u pumpu i tako ošteti pumpu.

Prava težina akvarijuma
Postoji jedan izuzetno važan problem, o kome se mora voditi računa prilikom izbora mesta za akvarijum, koji akvaristi često previde a to je TEŽINA akvarijuma.

Uzmimo za primer akvarijum zapremine 98 litara i dimenzija 70x35x40 cm. Kada se potpuno formira on može da leži i svih 120 kg. Saberimo težine staklenih zidova, haube za svetlo, šljunka [peska] na dnu koji je debeo oko 5 cm i oko 86 litara vode, i uveri'emo se da je to tako. Za takav akvarijum mora se predvideti čvrsta i stabilna osnova, jer nije teško zamisliti kolika bi bila šteta kada bi jedan takav akvarijum pao.

Staklo od koga je napravljen akvarijum nije idealno ravno, a i polica na kojoj će stajati akvarijum takođe nije ravna. Kada punimo akvarijum vodom može doći do pucanja dna akvarijuma. Da bi to izbegli, na policu prvo stavjamo stiropor [nije važna debljina, ali ne manja od 3 mm], pa tek onda akvarijum. Akvarijum će uleći u stiropor i tako dobijamo ravnu površinu. Tek sada možemo bez bojazni akvarijum i da formiramo.
Ako imale pumpu sa dva izlaza onda je montirajte kao što je prikazano na slici levo. Jedan izlaz se spoji sa filterom, a drugi sa raspršivačem vazduha. Između filtera, raspršivača i pumpe, treba postaviti regulator protoka vazduha. Ako je pumpa sa jednim izlazom, onda se montira kao što je prikazano na slici desno. Vazduh se T razvodnikom podeli na filter i na raspršivač vazduha. Između T razvodnika i filtera i između T razvodnika i raspršivača, treba postaviti regulatore za protok vazduha.

Grejanje akvarijuma
Tropski toplovodni akvarijum moramo obavezno grejati. Prosečna temperatura za držanje toplovodnih ukrasnih riba je između 24-25°C. Temperatura u akvarijumu mora bili konstatna. Variranja koja su veća od 3-4°C štete ribama. Grejači mogu biti izrađeni od metala ili stakla, prednost imaju stakleni grejači. Stakleni grejači mogu biti potopljeni ili viseći, ali moraju bili dobro zaptiveni da u unutrašnjost grejača ne dospe vlaga ili voda. Grajači mogu biti sa termostatom [automatski se uključuje i isključuje u zavisnosti od temperature vode] i bez termoslata, tj. oni koji stalno greje vodu kada su uključeni u električnu mrežu.

Komentari/pitanja

 

 

.... divljina

 

 

2003-2005 © Životinjsko carstvo