.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... svaštara

.... forum

Svetlo u akvarijumu

Svetlost u akvarijumu, ima tri značajne funkcije: stimuliše rast i razvijanje biljaka, ističe boju nba i stimuliše rast algi. U akvaristici. se izbegava osvetljavanje akvarijuma dnevnim svetlom. Većina akvarijumskih ribica potiče iz tropskih predela gde nema većih sezonskih odstupanja i gde je maksimalna dužina trajanja dnevnog svetla 16 časova. Zato je potrebno da se uvede veštačko osvetljenje akvarijuma.

Akvarijumi se osvetljavaju klasičnim, električnim sijalicama i fluorescentnim cevima [u svakodnevnom govoru iz zovemo "neonkama"]. Među njima postoje izrazite razlike, kao što su:

putrošnja električnr energije - sijalica troši više;

bezbednost - vruća sijalica može da eksplodira ako jo poprska voda;

snaga - fluorescentne cevi za istu količinu svetla koriste trećinu snage u odnosu na sijalice;

temperatura - sijalica zagreva površinu vode, a fluorescentna cev zrači hladnu svetlost;

vek trajanja - izrazito duži vek trajanja fluorescentne cevi, i do nekoliko hiljada sati;

dejstvo na biljke- svetlost sijalica pogoduje biljkama;

distribucija svctla - sijalice zrače neravnomerno, a fluorescentne cevi ravnomerno u svim pravcima;

rast algi - kod previše svetlosti, pod sijalicom je bujan, a veoma slab kod fluorescentnih cevi;


Konstruisane su i specijalne cevi za potrebe biljaka u akvarijumu, kojc svojim crvenim i plavim zracima stimulišu rast i razvoj biljaka. Najpoznatije marke su: OSRAM FLUORA, SYLVANIA GRO-LUX.

Pri osvetljavanju akvarijuma sijalicom, treba računaii sa snagom od 2 vata (W) po jednom kvadratnom decimetru [2 W/dm), ili 0.8 W fluo cevi za istu površinu.

Uloga svetla

Uloga svetla, intenzitet i trajanje, veoma su važni u akvaristici, ne samo radi dekorativnog efekta, već i zbog regulisanja funkcija u akvarijumskoj zajednici. U nedostatku svetla remeti se životni ciklus akvarijumskih biljaka. Zbog toga manje odaju kiseonik, sto ugrožava i život riba. Pri dužem nedostatku svetla biljke počinju da odumiru, zbog organskih raspadanja dolazi do stvaranja štetnih gasova. Voda u akvarijumu "cveta", a to znači da su se nekontrolisano namnožili razni mikroorganizmi. Zidove akvarijuma prekrivaju mrke alge.

Veštačko osvetljenje prouzrokuje odumiranje biljaka iz porodice kiiptokorine i drugih, koje za svoj zivol zahtevaju umereno ili prigušeno svetlo, osim toga ribe čini nervoznim. Na zidovima akvarijuma, listovima biljaka, ukrasnom kamenju i drugim predmetima u vodi bujaju zelene alge.

Tačno određeni intenzitet i trajanje svetlost bitno utiču na razvoj riba i biljaka. Tako na primer pri jačem vešto ukomponovanom svetlu odozdo buja površinsko bilje. Ono je važno kao hrana zlatnim ribicama pa zbog toga ostavljaju na miru one dekorativne primerke urasle u dno. Pri takvom svetlu dobro napreduje mekolisno i većina drugo dekorativnog bilja, a ribe, posebno one koje se drže gornjih slojeva vode dobijaju prekrasne boje. Ribe iz porodice Characinidae dobijaju intenzivnije boje u akvariijumu sa prigušenim svetlom i u vodi zatamnjenoj tresetom. Biljke iz porodice Cryptocoryne kamenih Echinodorusa i Nafare upravo u takvoj sredini dosežu punu dekorativnost. Biljkama više odgovara svetlost običnih sijalica, nego fluorescentih cevi. One imaju isti učinak kada je u pitanju mrest većine ribica kao prvi zraci jutarnjeg sunca na mrestilišni akvarijum.

Zato oprezno sa svetlom. Ono može bili dragoceni pomoćnik u raznim akvarističkim finesama, ali time i da zagorča bavljenje akvaristikom, posebno u prvim početničkim koracima.

Svetlostno telo postavljeno u visokom reflektoru zrači skoro paralelne zrake. Ako je reflektor isuvise mali lampa će osvetljavati samo deo akvarijuma odmah ispod nje. Sa dobrim reflektorom svi delovi akvarijuma biće podjednako dobro osvetljeni.

Ništa naglo
Koliko kod ste pažljivi sa svojim ribicama, uvek postoji mogućnost da se nešto [ne] uradi što može direktno da im škodi.

Svetlo
Ribe nemaju očne kapke kojima bi mogle da se zaštite od iznenadne jake svetlosti. Zbog toga svetlo u akvarijumu treba uključivati postepeno. Pre uključivanja svetla dobro je da se prvo uključi ono u sobi.

Iznenadne vibracije
Ribe imaju dobro razvijen nervni sistem. Takođe imaju izvanredno razvijen čulni organ, bočnu liniju, kojom primaju vibracije iz okoline. Ako se izazove iznenadan potres u prostoriji gde je akvarijum, biće prenet na akkvarijum preko vode i do riba. One će instinktivno da reaguju brzim pokretom plivanja ili skokom. Ako pri tome udare u zidove ili poklopac akvarijuma mogu da se povrede. Pored toga, česti potresi čine ribe nervoznim.

Promena temperature
Ribe mogu da podnesu velike temepraturne razlike ali samo ako su postepene, kao u prirodi. Svaka nagla promena temperature ih ubija.

Agresivnost
Normalno je da veće ribe jedu manje. Da bi se to sprečilo, treba voditi računa da se u akvarijumu ne nalaze ribe izrazito različitih veličina. Međutim, i kada se u akvarijumu drže ribe približno iste veličine može se priometiti da neke ispoljavaju agresivno ponašaavnje prema drugim vrstama. Zbog toga se mora voditi računa  o prirodi svake kako se svaka vrsta drži zajedno. Ne smeju se mešati agresivne i miroljubive vrste. Ako je neka riba koja spada u miroljubive izrazito gruba prema drugima, mora se izvaditi iza akvarijuma da ne bi ozledila ili ubila druge.

Komentari/pitanja

 

 

.... divljina

 

2003-2005 © Životinjsko carstvo