.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... konji

.... male životinje

.... galerija

.... forum

Predlozi za naseljavanje akvarijuma

U zajedničkom akvarijumu mogu biti samo ribe koje se međusobno podnose i koje ravnomerno naseljavaju svu zapreminu akvarijuma. U akvarijumu mora biti dovoljno površinskih riba, onih koje zauzimaju sredinu akvarijuma, kao i onih koje se kreću po dnu. Pošto u prodavnicama akvarijumskih ribica postoji veliki izbor vrsta, predlažemo neke proverene varijante za naseljavanje akvarijuma.

  Akvarijum gusto zasađen biljkama, u sredini prostor za plivanje.
Temperatura od 23 do 25° C, vrednost Ph od 6.5 do 7, d°H do 10.
[o hemijskom sastavu čitajte u ovom tekstu]

Capoeta schuberti  barbus šuberti [1]
Capoeta tetrazona tetrazona
barbus tetrazona [2]
Pristella maxillaris
pristela [3]             
Xiphophorus helleri 
crveni ili zeleni ksifoforus [4]
Brachydanio rerio
zebrica [5]
Poecilia reticulata
gupi [6]
Hyphessobrycon serpae
serpe [7]
Gyrinocheilus aymonieri
algar [8]


  Veći akvarijum gusto zasađen višim biljkama i plivajućom travom, u sredini prostor za plivanje. Temperatura od 22 do 25°C, pH od 6.5 do 7, d°H do 10.

Trichogaster trichopterus sumatranus plavi trihogaster [9]
Pterophilium scalare skalar [10]
Xiphophorus helleri crveni ili zeleni ksifoforus [4]
Brachydanio rerio zebrica [5]
Tanichthys albonubes kardinal [11]
Betta splendens sijamski borac [12]
Gyrinocheilus aymoniari algar [8]


  Akvarijum sa mnogo biljaka, prostor za plivanje, taman pesak, ne previše svetla.
Temperatura od 23 do 25°C, pH od 6.5 do 6.8, d°H do 10.  

Paracheirodon innesi
           neonka    [13]
Hyphessobrycon flammeus    crvena tetra  [14]
Hyphessobrycon serpae        serpe  [7]
Brachydanio rerio                   zebrica  [5]
Poecilia reticulata                   gupi  [6]
Plecostomus punctatus          plehoslomus [15]

Akvarijum gusto zarašćen, prostor za plivanje, koren, kamen. Temperatura od 20 do 24°C, pH od 6.5 do 6.8, d°H do 10.

Brachydanio rerio zebrica [5]
Brachydanio frankei
zebrica leopard [17]
Paracheirodon innesi
neonka   [13]
Cheirodon axelrodi
crvena neonka (kraljevska) [16]
Megalamphodus sweglesi
crvena fantom tetra [19]
Megalamphodus megalopterus
crna fantom tetra (udovica) [18]
Papiliochromis ramirezi
ramireza (vodeni leptir) [20]
Gyrinocheilus aymoniari
algar  [8]


  Akvarijum gusto zasađen, plivajuće trave, korenje, kamenje, pesak na dnu.
Temperatura od 22 do 25°C, pH od 6.5 do 7, d°H do 10.

Colisa lalia kolisa   [22]
Hyphessobrycon serpae serpe [7]
Xiphophorus maculatus crvena platika [23]
Xiphophorus helleri crveni ksifoforus  [4]
Tanichthys albonubes kardinal  [11]
Poecilia reticulata gupi  [6]
Corydoras paleatus muljaš  [21]
Colisa chuna smeđa kolisa  [24]
Gyrinocheilus aymoniari algar [8]


   Akvarijum veći, gusto zarašćen plivajućom travom, korenje, kamenje.
Temperatura od 23 do 26°C, pH do 7, d°H do 10.

Pterophilium scalare
skalar  [10]
Trichogaster leeri   trihogasler leri [25]
Trichogasler trichopterus sumatranus plavi trihogaster [9]
Colisa labiosa usnata kolisa  [26]
Xiphophorus helleri crveni ili zeleni ksilotorus [4]
Xiphophorus maculatus crvena platika  [23]
Gyrinocheilus aymoniari algar [8]


  Akvarijum gusto zasađen višim biljkama, u sredini prostor za plivanje, korenje, kamenje.
Temperatura od 22 do 25°C, pH od 6 do 6.5, d°H do 10.

Pterophilium scalare
skalar  [10]
Cichlasoma festivum ciklasoma festum  [27]
Aequidens maroni akara [29]
Papilochromis ramirezi ramireza (vodeni leptir) [20]
Macropodus opercularis . rajska ribica  [28]
Brachydanio rerio zebrica [5]
Tanichthys albonubes kardinal  [11]
Betta splendens sijamski borac [12]
Gyrinocheilus aymoniari algar [8]


  Veći akvarijum, gusto zarašćen plivajućom travom, korenje, kamenje, pesak.
Temperatura od 23 do 26°C, pH od 6.5 do 7, d°H do 10.

Trichogaster leeri 
trihogaster leri   [25]
Trichogaster trichopterus sumatranus plavi trihogaster [9]
Macropodus opercularis rajska ribica  [28]
Botia macracantha boliu  [30]
Papilochromis ramirezi ramireza (vodeni leptir) [20]
Acanthophthalmus kuhli   kuli - kuli  [31]
Gyrinocheilus aymoniari  algar [8]


Božidar Spasojević
www.amazona-akvaristika.com

Komentari/pitanja 

.... oglasi

 
 

2003-2005 © Životinjsko carstvo