....nestali
....kućni ljubimci
....ekologija
....divljina
....forum
....saopštenja
....galerija
Lični doprinos u smanjenju hemijskog zagađenja

Ekološki nastrojene organizacije i pojedinci u našoj zemlji polako počinju da dobijaju na značaju što je veoma dobro. Javno mnenje ili narodna svest ili kako god zvali to neko preovlađujuće stanje svesti o prioritetima u životu nije nepromenljiva veličina. Prethodne godine sa izrazito negativnim predznakom u skoro svakom pogledu imale su i neke pozitivne strane koje su proizašle direktno iz opšte nemaštine i propasti. Slabo ili nikakvo funkcionisanje najvećih industrijskih pogona i fabrika, koji su u razvijenim zemljama prvi na top listi zagađivača, smanjilo je i količinu toksičnih materija koje su dospevale u reke, vazduh i zemljište. Paradoksalno, ali imamo sreću u nesreći da nam zemlja stoji ispod proseka zagađenosti u Evropi. U ovoj disciplini je međutim pravi blagoslov biti ispod proseka. Viša sila, odnosno standardi koje nam svet postavlja daju nadu da će i naši najveći zagađivači početi da posluju na ekološki odgovoran način. Tu spadaju i propisani standardi za maksimalne dozvoljene emisije štetnih gasova iz ličnih prevoznih sredstava koji su prvi na spisku odgovornih za fenomen globalnog zagrevanja.

  "Obični" ljudi, tj. oni koji nemaju direktan uticaj na funkcionisanje velikih sistema u zbiru proizvode odnosno upotrebljavaju veće količine toksičnih materija nego veliki sistemi. Svako od nas može uticati makar na usporavanje ako ne i na prestanak hroničnog degradiranja kvaliteta kako naseljenih tako i nenaseljenih krajeva.
  Ono što svako može da učini nije tako malo kao što Vam možda izgleda na prvi pogled. Ako npr. razliku u samo jednom segmentu čitavog spektra zagađivanja od naizgled smešnih 2% pomnožite sa populacijom od npr. 1 000 000 ljudi, dobijate, na godišnjem, pa ako hoćete i na dnevnom nivou zastrašujuće velike cifre. Pričamo o stotinama hiljada kubika i tona...

  Šta konkretno možete učiniti? Pa, spisak je veoma dugačak...
Za početak, izlaganje okoline toksičnim materijama se može umanjiti sledećom opštom formulom koja glasi:
Smanjite ukupno korišćenje neprirodnih hemijskih u svakodnevnim aktivnostima. 
Toksične materije se veoma teško tj. sporo razlažu u prirodi. One mogu prelaziti velike daljine vazdušnim i rečnim tokovima. Kako prolazi vreme koncentracija toksičnih materija raste u svim živim bićima. Gruba procena je da u prirodi ima oko 75 hiljada hemikalija koje je čovek stvorio. Broj onih čije je negativno dejstvo na čoveka i prirodu ispitano je zanemarljiv.

  1. Trudite se da kupujete organski proizvedeno voće i povrće [bez pesticida], pamučnu odeću i predmete od prirodnih materijala.
 
  2. Prestanite sa korišćenjem pesticida. Održavajte svoju baštu ili cveće koristeći prirodne oplemenjivače.

  3. Koristite prirodno đubrivo i treset za povećanje plodnosti zemlje i time isključite potrebu za hemijskih aditivima. Razmislite, da li je pametno koristiti hemikaliju na čijem pakovanju stoje upozorenja sa mrtvačkim glavama o visokoj toksičnosti?

  4. U svojoj bašti zasadite biljke koje same teraju insekte. To su bosiljak, nana, sitni luk, neven i hrizantema.

  5. Kupujte sredstva za održavanje kućne higijene sa najmanje toksičnih supstanci. Vidi drugu rečenicu pod 3.

  6. Ne koristite belilo tj. varikinu na bazi hlora. Postoje mnogo manje opasna sredstva.

  7. Potražite na pakovanju natpise "biorazgradivo" i "bez fosfata".

  8. Izbegavajte bilo kakva sredstva koja sadrže hlor, fosfate, NaOCl [sodijum hipohlorit]

  9. Kupujte samo ona sredstva na kojima su detaljno navedene supstance koje sadrže.

  10. Uvek kupujte "punjive" baterije koje ne sadrže živu. Cena i jednih i drugih je ista.

  11. Uvek odlažite veoma toksične supstance na za to određena mesta. Ovo je izuzetno važno. Jedan litar Iskorišćenog motorno ulja nepovratno zagadi 1000 litara vode...Namenski odlagane visoko toksične materije nikada ne dospeju u rečne tokove ili zemljište.

  Ovakvim odgovornim postupanjem možemo primorati sadašnju većinu prozvođača da krene putem manjine i da postane odgovorna prema okolini. Para vrti tamo gde burgija ne može. Zašto bi se menjao ustaljeni proces prizvodnje? Naravno, samo iz ekonomskih razloga...Ekološki svesna većina je u stanju da "prevaspita" svakog proizvođača i bez države!

Širite pozitivan primer i pozitivan odnos prema okolini!

  Zaista nije svejedno!

© 2003-2006  Životinjsko carstvo

....ko je autor?
....usluge
....kontakt
....saradnja?
zahvaljujem se....
....adrese