.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... forum

.... prezentacije

.... oglasi
Forme ponašanja konja

Konj se tokom evolucije promenio bukvalno od glave do pete, kako eksterijerno, tako i u ponašanju. Pošto su tokom vekova konji sve više postajali deo čovekovog života a time i zavisni od njegove brige, tako su ove plemenite životinje bivale sve inteligentnije, a značaj instinkta je postajao sve manji. Ipak, i dan danas, konje je veoma lako razumeti i shvatiti, pošto oni unapred signaliziraju svoje namere. Nekada je govor tela bio veoma važan deo komunikacije među konjima koji su živeli u krdima tj. na slobodi. Danas konji imaju sve manje mogućnosti na život u “porodici”, pa im često jedino štala pruža osećaj sigurnosti.Nagla promena ustaljene sredine može kod konja izazvati strah i takozvani refleks bega, koji im je urođena forma ponašanja kada se osećaju ugroženim. Važno je, da ukoliko imamo mogućnosti, držimo zajedno više konja - tako će im život biti potpuniji i bolji.

Konji koji se drže sami, žive monoton i neinteresantan život, bez potrebnih draži, i imaju veće šanse na loše, negativne navike koje se teško ispravljaju, a često ugrožavaju i same konje, pa i okolinu. Kako među ljudima, tako i kod konja možemo zapaziti jedinke sa različitim karakterom, temperamentom, na koji utiču i spoljašnji faktori života. Razlike u temperamentu se takodje mogu svesti i na razlike u rasi. Toplokrvni, punokrvni konji su uvek živahniji, temperamentniji od krupnih, hladnokrvnih rasa. Pošto kod konja postoji podela jedinki na rangove [žive u hijerarhiji, gde dominantnije i jače jedinke zauzimaju viši položaj] svaki konj zna gde mu je mesto u društvu. Ova podela postoji i kod konja koji žive u "veštačkoj" sredini tj. u štali.

Značaj ove podele mora znati i čovek, pošto se i on od strane konja tretira kao član krda, te mora imati svoje mesto u njemu. Uz prikladno ponašanje možemo postići da nas konji prihvate kao vođu, kao dominantnu jedinku sa najvećim rangom. Previše popustljive vlasnike sa neadekvatnim autoritetom konji ubrajaju u niži rang, te se tako i ophode prema njima. U ovim slučajevima konj može postati svojeglav, neposlušan i svojim ponašanjem iskazuje činjenicu da je on na poziciji vođe. Samouvereni, smireni ali odlučni konjari mogu računati na visoku poziciju u hijerarhiji i time poslušne saradnike među konjima. Uvek je najteže izaći na kraj sa konjima koji su u visokoj poziciji grupe. Treba znati da se silom i grubošću ne može ništa postići. Više ćemo napredovati ako upoznamo forme ponašanja konja i lako prepoznamo date situacije na koje možemo adekvatno reagovati.

Konji svojim pokretima i glasom mogu izraziti mnogo. Govor tela je veoma važna komunikativna forma među ovim velikim četvoronožcima. Moramo provesti puno vremena pored konja i sa konjima da bi i iz najmanjeg pokreta shvatili šta žele, šta misle... Uši, oči, njuška, vrat, glava, noge – pa skoro celo telo ima neku funkciju u prenošenju informacije. Svaki deo tela ima karakteristične pokrete preko kojih možemo shvatiti trenutno emotivno ili fizičko stanje našeg ljubimca ili pak konja sa kojim se prvi put susrećemo. Tako vrlo brzo možemo utvrditi da li se jednom konju sme prići ili ne. Stoga je vrlo važno da čovek upozna kako instinktivno ponašanje, tako i ponašanje koje su konji stekli u čovekovoj blizini. Konja možemo upoznati isključivo onda, kada im upoznamo i "jezik". Za one koji su na početku velikog putovanja u svetu konja, evo mala pomoć iliti "rečnik sa konjskog na srpski".

Raspoloženje/emocije koje konj može ispoljiti
 
Agresivnost,
pretnja

Visoko podignut, ispružen vrat, nazad spuštene uši, izbečene oči, nervozno šibanje repom, propinjanjeili ritanje, oštro njištanje.
Uzbuđenost
Visoko podignuta glava, uspravne, napred okrenute uši, širom otvorene oči (vidi se i beonjača), široke nozdrve, uzdignut rep, uzrujano frktanje ili njištanje.
Bes
Nazad spuštene uši, podignuta usna,ispručena glava, škripanje zubima, uzbuđeno tapkanje nogama, izbacivanje zadnjom nogom, kruženje ili šibanje repom.
Bol
Uznemirenost, znojenje, bolno kruženje očima, grebanje tla prednjom nogom, njištanje, kostrešenje dlake. Česta je pojava da konj legne i grčevito se valja (u slučaju kolike)
Zadovoljstvo
Miran stav glave i tela, izjednačeno ponašanje, druželjubiv pogled, mirno mahanje repom, duboki uzdisaji.


Tekst i fotografije:
Aleksandra Vlaščić

Komentari/pitanja


.... divljina

 
 
 
   

2003-2014 © Životinjsko carstvo