.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... forum

.... prezentacije

.... oglasi
Život u krdu - 2. deo

Agresivne forme ponašanja


Agresivnost se među konjima ispoljava na širokom spektrumu ponašanja, od pretnji uz spuštene uši sve do najžešćih sukoba u kojima se zadaju teške, nekad čak i kobne povrede. Kod krda - porodica u kojima je rang određen i ustaljen, najčešće je dovoljan i gest pretnje od strane konja višeg ranga da bi drugi članovi shvatili poruku i ponizno je ispoštovali. U slučaju da pretnja nije dovoljna, slede pretnje praćene, u ovoj fazi još bezopasnim, ugrizima i udarcima kopita. Ujedi se upućuju ka glavi i vratu velikim zamasima glave uz spuštene uši i pokazivanje zuba (keženje). Ovo ''griženje u vazduh'' možemo zapaziti i kada se konji brane od dosadnih napasti u vidu insekata koji im ne daju mira.

Što se tiče upozorenja, pretnje nogama, ona se manifestuje u vidu udaraca u vazduh, ka protiviku okrenutim stražnjim nogama, ili udaraca u zemlju. Tek nakon što gore navedene pretnje nisu rezultirale povlačenjem jedinke nižeg/sličnog ranga, slede pravi ujedi i udarci. Teže povrede su čak i u ovim grubljim konfliktima retke pošto se tokom sukoba jedinke neprestano kreću i izbegavaju udarce drugug. Prave ''krvave'' sukobe među konjima možemo zapaziti samo veoma retko.

                                

Sukobe među pastuvima možemo videti kada se dve prorodice previše približe jedna drugoj ili u slučaju da jedan od pastuva pokuša da otme kobilu iz tuđeg "harema".

U ovim bitkama pastuvi se propinju i zauzimaju razne dominantne poze kako bi demonstrirali svoju snagu i lepotu, nebi li protivnik odlučio da pobegne bez sukoba. Nakon poziranja sledi njušenje od vrata preko kičme do stražnjice, praćeno kratkim udarcima na protivnika. Kasnije sledi takozvana ''bitka izmeta''.

   

Jedan od pastuva izbacuje izmet koji biva intenzivno njušen od strane drugog pastuva, da bi nakon toga i on izbacio izmet preko protivnikovog. Obično se ovim završava sukom između dva pastuva, uz napomenu da pojedini delovi sukoba mogu da se mešanju ili ponavljalju.

Neke od formi se prekidaju intenzivnim prikazivanjem poza, imponiranjem – pastuvi često prikazuju veoma složene i komplikovane pokrete tokom sukoba. U nekom od narednik nanjušivanja počinje bitka u kojoj jedan od pastuva pokušava ugristi ili udariti protivnika, dok drugi pokušava da izbegne napade. Ovaj veoma interesantan sukob se ponavlja i biva prekinut pozama ili bitkom izmeta, te nastavlja ponovnim udarcima sve dok se jedan od pastuva ne preda i pobegne. Kada se to desi, pobeđeni konj trčanjem pokušava da izbegne dalje napade protivnika, i brani se serijskim ritanjem i izbacivanjem na stranu.

Članovi porodicu, krda ili grupe ostaju u blizini i budno prate dešavanja, bez da se iko sa strane u borbu umeša.


Seksualne forme ponašanja
Pastuvi su tokom cele godine spremni na parenje. Raspasanost kobile, znači period kada imaju zrele jajne ćelije i spremne su da prime pastuva, na našem području započinje u proleće i u slučaju da kobila ne ostane ždrebna, ponavlja se ciklično svake tri nedelje, sve dok dani ne postanu sve kraći, kada se skoro potpuno prekida. Poto je dužina ždrebnosti u proseku 11 meseci, veza između raspasanosti i dužine dana je veoma važna, jer se tako ždrebljenje tempira na period kada hrane ima u izobilju a i vremenski uslovi su pogodniji za ždrebad, koja tako imaju veće šanse da prežive i odrastu.

 

Sedam do devet dana nakon ždrebljenja, javlja se prvi period kada je kobila raspasana, što pastuv vođa primećuje, pošto redovno njuhom kontroliše izmet i mokraću kobila, kroz koji ona daje do znanja da je spremna za ponovno parenje. Nakon toga pastuv najveći deo svog vremena provodi oko dotične kobile kojoj posvećuje puno pažnje – često možemo zapaziti kako se međusobno timare i češkaju. Pastuv za to vreme često njuši deo oko genitalija i pokušava da je opasa. Kobila, dok nije potpuno spremna za parenje, striktno odbija pastuva uz često i oštro njištanje. Vreme raspasanosti kobile traje oko dva-tri dana, kada se jajna ćelija (folikul) spušta iz jajnika i sazreva.Kobila isključivo u ovim plodnim danima prihvata pastuva. Za vreme plodnih dana, kobila često zauzima karakterističan položaj (raširene zadnje noge i pomeren rep blago u stranu) i često mokri, čime daje pastuvu do znanja da je spremna za parenje. U ovom periodu se pastuv gotovo ne odvaja od kobile i koristi prvu priliku da je opasa. Kod konja koji žive na slobodi – npr. u krdu, parenje se u naredna dva do tri dana više puta ponavlja. Sam čin parenja ne traje više od jednog minuta.

Ako se u porodici-haremu nalazi više raspasanih kobila, pastuv ne postupa sa svima na isti način, pretežno izdvoji sebi miljenicu sa kojom se više puta pari. Ovo se ostalim kobilama naizgled uopšte ne dopada, te se može zapaziti da se one u ovom periodu više približavaju pastuvu pred kojim zauzimaju već pomenuti položaj. U pojedinim porodicama, ako se u njoj nalazi i pastuv nižeg ranga, dešava se da i oni uspeju u opasivanju nekih kobila iz harema dominantnog pastuva. Ponekad se dešava i da kobile bivaju opasane od strane usamljenog pastuva koji nema svoj harem. Kao što smo već spomenuli, pastuv se seksualno uopšte ne približava svojim ćerkama, koje za vreme prve raspasanosti napuštaju porodicu i pridružuju se novom krdu ili usamljenom pastuvu.

Tekst i fotografije:
Aleksandra Vlaščić

Komentari/pitanja

.... divljina

 
 

2003-2007 © Životinjsko carstvo