....nestali
....kućni ljubimci
....ekologija
....divljina
....forum
....saopštenja
....galerija
Evolucija mačke

Kada su pre 70 miliona godina dinosaurusi izumrli, ostavili su otvoren ekološki
prostor koji je razvojem raznih vrsta sisara bio popunjen tokom sledecih milenijuma. Kada kažemo da su prvi sisari živeli već u zlatno doba dinosaurusa moramo napomenuti da su oni tada bili tek na početku svoje evolucije kao i da su rastom bili veoma mali. "Samo" 10 miliona godina kasnije, u doba Paleocena, šume su nastanjivali Miacidae, grupa znatno većih sisara mesojeda [Carnivora], koja predstavlja zajedničke pretke Caneidae [familije pasa] i Felidae [familije mačaka]


Macis, grafička rekonstrukcija skeleta

Prilagođavanjem na različita podneblja i uslove života u narednih nekoliko miliona godina Miacidae su se podelili na bezbroj grupa i podgrupa. Jedan od naslednika je Dinictis koji važi kao predak familije Felidae kojoj pripadaju sve mačke koje danas žive.


Dinictis, rekonstrukcija spoljašnjeg izgleda

Jedan od najimpozantnijih predstavnika velikih mačaka, koji je živeo u periodu od
pre 3 miliona godina pa sve do kraja poslednjeg ledenog doba bio je Smilodon.


Smilodon, lobanja


...ovako je mogao izgledati Smilodon

Ipak, znatno manji pripadnici ove velike familije felidae našli su sebi prostor za život i pored svojih velikih i dominantnih rođaka. Najstariji nalazi iz istog doba potvrđuju egzistenciju predaka naše današnje domaće mačke. Upravo iz te grupe manjih felidae razvile su se, ne samo 28 grupa malih mačaka [Felis] kao što su divlja mačka, ocelot, puma, luks itd, već i red velikih mačaka [Pantera] koje danas žive, u koje spadaju lav,  tigar, gepard, leopard i jaguar.

[tekst se nastavlja ispod banner-a]                                                                                

Marketing                                                                                      Direktan predak naše domaće mačke jeste divlja mačka, ali i nje ima više vrsta. Tu spadaju stepna mačka Felis ornata, evropska divlja mačka Felis silvestris i afrička divlja mačka Felis libyca zvana Falb mačka.

   
           Felis ornata                                                 Felis silvestris      


Felis libyca

Falb mačka je prva bila pripitomljena, ali je naša domaća mačka nastala tek njenim
mešanjem sa evropskom divljom mačkom, tokom perioda kada je ona svoj životni prostor raširila i po Evropi. Na drugim prostorima falb mačka se sigurno mešala i sa lolkalnim divljom rasama, što je značajno doprinelo varijaciji njenog izgleda i pre nego što je čovek počeo sa selektivnim odgojem.

© 2003  Životinjsko carstvo

....ko je autor?
....usluge
....kontakt
....saradnja?
zahvaljujem se....
....adrese

broj posetilaca