....nestali
....kućni ljubimci
....ekologija
....divljina
....forum
....saopštenja
....galerija

Rasne mačke

Svuda u literaturi se kraj devetnaestog veka navodi kao početak odgajivanja mačaka sa određenim ciljem. Suprotno tom tvrđenju nalazimo podatke u pričama o poreklu i istorijatu nekih rasa,  da su se još znatno ranije sparivale mačke određenih odlika, odnosno izgleda u cilju fiksiranja željenog tipa.

  Pre otprilike sto godina je moralo doći samo do intenziviranja takvih težnji i konsekventno sprovođenje ciljeva odgajivača, što nas je dovelo do toga da danas ne možemo tačno da kažemo koliko rasa uopšte postoji. Ako nabrajamo i razne podgrupe, mozemo reći 60-70. I još uvek nismo gotovi! Što kod velikih mačaka pripada prošlosti, naime ukrštanje raznih grupa mačaka, ako se sećate Lepjag [leopard x jaguar] , to počinje sada u Americi sve više da se praktikuje sa grupom malih felida. Raznovrsnost rasa je veoma privlačna iako ona baš ne ide uvek u korist životinje.

  Na ovom mestu bi ipak moralo da se spomene, da zakonodavac i pored prve i najveće brige o coveku nikako ne treba da zaboravi životinju sa kojom zivi, kao i da dozvoli pojedincima da se smatraju i uzdignu za 'Majku Prirodu' kreirajuci egzotične mačke-kengure i bonsai-mačkice koje odrastaju u flašama.

 
               Bonsai mače                                            Munchkin : mačka ili kengur?

Normalni ljudi se zgražavaju nad tim prizorima, dok se bolesni ego takvih odgajivača leči promocijom kroz medije, koji su radi još većeg broja gledalaca spremni da prenesu svaku senzaciju.

Mozda ćete se pitati zašto se ja onda uopšte bavim odgajivanjem rasnih mačaka, kada tako kritično gledam na zbivanja na toj sceni. Naravno, nije sve pogrešno što se radi. Nažalost, ima samo neznatno manje savesnih odgajivača nego onih koji ne znaju šta rade.

Profesionalno odgajivanje rasnih mačaka ne bi smelo da bude obično razmnozavanje zasnovano na komercionalnoj bazi, nego selektivno sparivanje pri čemu jedan savestan i odgovoran odgajivač treba uvek da ima na umu, da samo zdravi i karakterno uravnoteženi nosioci tipičnih odlika svoje rase treba da se razmnožavaju.

  Naravno da svaki odgajivač treba da bude član u jednom od felinoloških društava, da se podvrgne njihovoj kontroli i da se drži određenih pravila. Neki su manje strogi, neki više, ali svaki odgajivač sigurno može da nađe odgovarajući u takoreći nepreglednom broju većih ili manjih klubova, društava ili saveza.
Strukture su otprilike sledeće: odgajivači su članovi klubova, odnosno društava koji su članovi nacionalnog saveza. Nacionalni savez je član internacionalnog pokroviteljskog saveza. Postoje još i takozvana slobodna drustva,koja ne priznaju nikakve više instance. Slobode članova su veće, a time je i otvoren put raznim manipulacijama.

[tekst se nastavlja ispod banner-a]                                                                                

Marketing                                                                                      Vredno je spomenuti i najvažnije, odnosno najveće pokroviteljske saveze. Evropski pokroviteljski savez - Fédération Internationale Féline [FIFe] www.fifeweb.org, osnovan 1949. u Francuskoj, od 1981. zvanično registrovan u Ženevi, broji preko 40 članova, nacionalnih saveza širom sveta. Felinološko Drustvo Beograd je takođe član tog saveza. Najstariji i najveći pokroviteljski savez je The Cat Fenciers’ Association Inc. [CFA] www.cfainc.org , osnovan 1906. u SAD. Takođe sa sedistem u SAD i momentalno u velikoj ekspanziji The International Cat Association [ TICA ] www.tica.org .

Privlači mnogobrojne klubove u osnivanju, kao i odgajivače, pošto je jedini pokroviteljski savez kod koga je moguće biti član i kao pojedinac, bez obaveze članstva u nekom felinološkom društvu.

Svaka rasa ima svoj standard koji nije isti u svim savezima, ali je vrlo sličan. Kada bude reči o pojedinim rasama, biće date karakteristike tipa FIFe, eventualno napomenuta razlika u odnosu na TICA standard.
Pre nego sto počnem da nabrajam imena rasa, najbolje po azbučnom redu, spomenula bih prvo da se rasne mačke dele na:
- kratkodlake / short hair, SH
- polu-duge dlake / semi long hair, SLH
- dugodlake / long hair, LH
Ova podela je uobičajena u Evropi, odnosno evropskom savezu i evropskim klubovima. Amerikanci dele rase samo na kratkodlake i dugodlake, znači samo optička razlika, a ne razlika u strukturi dlake, što je slučaj između polu-duge i duge dlake.
Rase će biti navedene na engleskom jeziku, pošto kod nas odgajivanje rasnih mačaka nije tako rasprostranjeno i za neke rase ne postoji, odnosno nije prevedeno ili pronađeno adekvatno ime.
  Abyssinian
American Bobtail
American Curl
American Lynx
American Shorhair
American Wirehair
  Balinese
Bengal [hibridna rasa]
Birman
Bombay
Bristol [hibridna rasa]
British Shorthair
Burmese
Burmilla
  Californian Rex
Californian Spangled
Ceylon Cat
Chinchilla
Chartreaux
Chausie [hibridna rasa]
Colourpoint
Cornish Rex
Cyrmic
  Devon Rex
Dschungel Bob [hibridna rasa]
Dschungel Curl [hibridna rasa]
  Egyptian Mau
Euro-Chausie [hibridna rasa]
Europian Shorthair
Exotic Shorthair
  German Rex
  Havanna
Highland Fold
Highland Straight
Himalayan Colourpoint
  Japanese Bobtail
Javanese
  La Perm
  Kanaani [hibridna rasa]
Korat
  Maine Coon
Machbagral [hibridna rasa]
Mandrian
Manx
Munchkin
  Nebelung
Neva Masquarade
Norwegian Forest Cat
  Ocicat
Orientals
  Persian
Peterbald
Pixibob [hibridna rasa]
Pudelkatze
  Ragamuffin
Ragdoll
Russian Blue
  Safari [hibridna rasa]
Savannah [hibridna rasa]
Scottish Fold
Scottish Straight
Sellkirk Rex
Serengeti
Siamese
Siberians
Singapura
Snowshoe
Sokoke
Somali
Sphynx
Spotted Mist
  Thaikatze
Tiffanie
Tonkanese
Turkish Angora
Turkish Van
  Viverral [hibridna rasa]

Kako je uvod ipak postao duži nego što je bilo zamišljeno, u sledećem prilogu ćemo početi sa opisom pojedinih rasa.

Alena Živkov
www.chafervalley.de

Komentari

 

© 2003-2010  Životinjsko carstvo

....pretraživanje