.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... konji

.... male životinje

.... galerija

.... forum

.... prezentacije
Sijamska mačka: standard i varijeteti

Sijamske mačke su kratkodlake i zajedno sa orijentalnim, balinežanskim i javanskim mačkama spadaju u četvrtu kategoriju. Poreklom su sa Sijama, današnjeg Tajlanda. U Evropu su stigle kao poklon sijamskog kralja engleskom diplomati u XIX om veku. To je bio stari tip sijamki sa karakterističnim crnim pointom na licu, ušima, nogama i repu. Glava je bila okrugla sa kraćim ušima i okruglim plavim očima, kraćim telom , nogama i kraćim i nešto debljim repom. Međunarodna felinološka federacija FIFe ne priznaje stari tip. Kod nas je ovaj tip još uvek popularan. Pre nekoliko godina jedna komisija vrsnih odgajivača na čelu sa doajenom naše felinologije gospodinom Laszlom Szlivkom na jednoj revijalnoj izložbi ocenila je nekoliko sijamki starog tipa i one su dobile inicijalni rodovnik. One su se parile sa mačkama sa punim rodovnikom i dobile kvalitetne potomke sa eksperimentalnim rodovnikom. Nekoliko njihovih potomaka dobili su titulu šampiona [CH]. Stari tip se ne izlaže na izlozbama koje se organizuju u okviru FIFe sistema. Englezi su puno uradili na stvaranju mnogih rasa pa tako i na stvaranju novog standarda sijamki. Planiranim višegodisnjim uzgojem dobili su navi tip sijamske rase. Englezi su stvorili i orijentalnu rasu mačaka a onda su je parili sa sijamkama i dobili još veći kvalitet. Dobili su elegantne "mace balerine". Standard za obe rase je isti. Razlikuju se u boji očiju i krzna.

 

Standard za ocenjivanje sijamskih i orijentalnih mačaka:
TIP: mačka je srednje veličine, dugog elegantnog tela, jake muskulature, sa dugim elegantnim nogama i malim okruglim šapama.

GLAVA: klinastog oblika, sa ravnim profilom bez stopa. Lobanja je lagano konveksna. Nos je dug i prav, vilica jaka sa pravilnim ugrizom. Vrhovi ušiju i vrh nosa čine jednakostranični trougao.

OČI: bademastog oblika sradnje veličine, koso postavljene, u harmoniji sa linijom profila, intezivno čisto plave boje. Poželjno je da budu boje safira.

UŠI: srednje veličine, razmaknute, zašiljene, poželjno je da budu niže postavljene.

VRAT: tanak i nesto duzi.

DLAKA: kratka, postavljena uz telo, svilenkasta, mekana. Boja dlake je različita u zavisnosti od varijeteta.

REP: dug, u korenu nešto deblji, postepeno se sužava i špicasto se završava. Ima izgled biča.

KONDICIJA: veoma je važno da mačka za izložbu bude u što boljoj kondiciji i da bude dobro pripremljena, jer je opšti utisak koji mačka ostavlja na sudiju veoma važan za što bolji plasman. Pripremanje mačke za izložbu počinje od najranije mladosti jer mače može prvi put da se izloži sa 3 meseca starosti. Ovo važi za sve rase.

[tekst se nastavlja ispod banner-a]                                                                                

Marketing                                                                                    
Varijeteti sijamskih mačaka:
Sa POINTOM
SEAL POINT n sa crnim pointom
BLUE POINT a sa plavim pointom
CHOCOLATE POINT b sa čokoladnim pointom
LILAC POINT c sa ljubičastim pointom [slika desno]
RED POINT d sa crvenim pointom
CREAM POINT e sa krem pointom

VARIJETET SA TABBY ŠAROM
SEAL TABBY n 21 sa crnom tabi šarom
BLUE TABBY a 21 sa plavom tabi šarom
CHOCOLATE TABBY b 21 sa čokoladnom tabi šarom
LILAC TABBY c 21 sa ljubičastom tabi šarom
RED TABBY d 21 sa crvenom tabi šarom
CREAM TABBY e 21 sa krem tabi šarom

VARIJETETI SA KORNJAČEVINOM
SEAL TORTIE f sa crnom kornjačevinom f 21 sa crnom tabi kornjačevinom [slika desno]
BLUE TORTIE g sa plavom kornjačevinom g21 sa plavom tabi kornjačevinom
CHOCOLATE TORTIE h sa čokoladnom kornjačevinom h 21 sa čokoladnom tabi kornjačevinom
LILAC TORTIE j sa ljubičastom kornjačevinom j 21 sa ljubičastom tabi kornjačevinom

VARIJETET BEZ POINTA I TABI ŠARE [slika desno]
WHITE SIAMESE w 67 bela sijamka

Odgajivači sijamskih mačaka koji malo bolje poznaju genetiku trude se da dobiju više varijeteta. Kako je naša felinologija ralativno mlada kod nas šira populacija zna samo za sijamku sa crnim pointom koja je najsličnija starom tipu sijamke. Dobro je u uzgoju imati belu sijamku jer se sa njom mogu dobiti različiti varijeteti čak u istom leglu. Bela boja je maskirna slicno dugi koja nastaje kad se bela sunčeva svetlost razilaze kroz prizmu ili kapljice kiše. Vlasnik bele sijamke sa nestrpljenjem i neizvesnošću očekuje svako leglo mačića.

VARIJETETI SA POINTOM: imaju određenu boju na licu, ušima, nogama i repu koja može biti: crna, plava, čokoladna, ljubičasta, crvena ili krem dok je boja dlake na ostalom delu tela svetlija. Varijetet sa crnom bojom je nekad bio najbrojniji. Ove mace su podložne promeni boje krzna sa starošću tj. ono postaje tamnije. Stoga one moraju da se izlažu dok su mlade i dok im je krzno svetlije, jer će se sudija pre odlučiti za mačku sa svetlijim krznom ako u konkurenciji ima dve mačke istih kvaliteta.

Varijeteti sa crvenim i čokoladnim pointom dugo imaju svetliju dlaku na ostalim delovima tela, trupu.

VARIJETETI SA TABBY ŠAROM: imaju izvanrednu šaru sa karakterističnim znakom M iznad očiju na "čelu". Šara po telu i nogama je simetrična. Vrh nosa je crven i oivičen kao da je mačka našminkana, što licu daje posebnu lepotu. Na repu se vide prstenovi gde se naizmenično smenjuju boja pointa i osnovna boja.

CREAM VARIJETETI: imaju svetliju boju krzna od ostalih varijeteta a dlaka na vrhovima prelazi u cream boju tako da mačka izgleda žućkasta.

VARIJETETI SA TORTIE ŠAROM: dosta su retki kod nas mada se u zemljama sa razvijenom felinologijom češće dešava da budu pobednici u Best In Show delu izložbe.

BELA SIJAMKA je ranije pripadala orijentalnoj rasi. Od pre nekoliko godina je prebačena u sijamsku rasu. Ona je dar božji za uzgoj. Krzno treba da bude belo kao sneg, što je nekad teško postici. Nije dozvoljeno da naginje ka žućkastoj boji. O temperamentu kod sijamki pisaćemo u sledećem javljanju.

Dr Milica Tanjević

Komentari | pitanja

.... oglasi

 
 
Chafervalley Georgia
Chafervalley Jordan
Yampa Dampa
    Midnight Colony

Danaide Cattery
 

2003-2010 © Životinjsko carstvo