.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... konji

.... male životinje

.... galerija

.... forum

.... prezentacije
Predstavljamo:

Kinološka akademija u Beogradu

Kinološka akademija je projekat pokrenut od strane Centra za očuvanje autohtonih rasa, a koji ima za cilja da doprinese podizanju nivoa kinološke kulture, kao i da promoviše vrednosti odgovornog vlasništva i brige o psima.

Misija nam je da kroz različite programe edukacije vlasnika, odgajivača i kinološkog kadra doprinesemo podizanju svesti o značaju pravilne brige i odgoja pasa, kao i da podignemo nivo kompetitvnih sposobnosti kinoloških radnika.

Kinoloska akademija Beograd

Vizija nam je da edukacijom stanovništva kroz seminare i trening programe podignemo svest o odgovornom ponašanju prema psima, kao i da  putem seminara i kurseva fomiramo stručan i profesionalan kinološki kadar.

Trenutno u sklopu projekta postoje četiri edukativna programa namenjena različitim ciljnim grupama od budućih vlasnika, vlasnika i odgajivača, studenata i kinoloških pripravnika.

Program K1 - Jednodnevni trening program za vlasnike i odgajivače
Namenjen je vlasnicima i odgajivačima, kao i novim valsnicima, odgajivačima i ljubiteljima pasa. Program pruža informacije u vezi nege, ishrane, preventivne zdravstvene zaštite pasa, prava i obaveza vlasnika i odgajivača pasa. Takođe kroz ovaj program možete steći znanja o načinu na koji da pripremite svog ljubimca za neku kinološku priredbu.

Priprema ljubimaca za kinološke priredbe

Program K2 - Jednodnevni seminari za organizatore izložbi, profesionalne sekretare (stjuarte) i zapisničara na izložbama pasa

Namenjeni su kinolozima i članovima kinoloških društva, kao i svim zainteresovanim građanima koji žele postati profesionalni sekretari i zapisničari i na taj način steći znanja i veštine neophodne za adekvatno obavljanje svih poslova u vezi sa organizovanjem i radom na jednoj kinološkoj priredbi.

Organizacija izložbi pasa

Program K3 - Kurs za kinološke sudije
Namenjen je kinološkim radnicima, kinološkim pripravnicima i svim zaintereovanim koji žele da steknu znanja i veština i na taj način postanu profesionalne i stručne kinološke sudije.Program K4 – Program za studente
U saradnji sa Kinološkom sekcijom Fakulteta veterinarske medcine realizuje se poseban program predavanja namenjen isključivo studentima. U sklopu ovog programa studenti polaznici imaju mogućnost da slušajući predavanja i praktičnim radom i stažiranjem na kinološkim manifestacijama na kraju programa steknu zvanje Nacionalnog kinološkog sudije.

Svi zainteresovani kandidati koji se prijave i uplate kotizaciju do 15. decembra 2011. za slušanje nekog od programa (osim programa namenjenog studentima) u terminima predviđenim za prvu polovinu 2012. ostavruju popust od 30%.

Termini predavanja za prvu polovinu 2012. su sledeći:

Program K1
Subota 11.02.2012
Subota 10.03.2012
Subota 28.04.2012
Subota 18.05.2012
Subota 02.06.2012

Program K2
Subota 25.02.2012
Subota 31.03.2012
Subota 05.05.2012
Subota 26.05.2012
Subota 09.06.2012

Program K3
Predavanja počinju 04.02.2012. i održavaju se u obliku blok nastave prema rasporedu koji se nalazi na našem sajtu.

Sve informacije o programima i načinu prijave, kao i o rasporedu termina predavanja možete naći na zvaničnoj prezentaciji www.akademija.cepib.org.rs .Komentari
| pitanja

 

.... oglasi

 
Chafervalley Georgia
Chafervalley Jordan
Yampa Dampa
    Midnight Colony

Danaide Cattery
My Fortune Cattery
 

2003-2011 © Životinjsko carstvo - Sva prava zadržana!