.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... forum

.... prezentacije

.... oglasi
Anestezija - bauk ili potreba


Da li ste se zapitali zašto još uvek niste odveli Vašeg ljubimca kod veterinara na pregled? Zapostavite sad sve izgovore kao npr. "nemam vremena", "sutra ću", "nije baš tako strašno još uvek" i sl., dajte makar sebi iskren odgovor. Bojite se da je problem rešiv samo u totalnoj anesteziji, a Vi se toga toliko plašite, šta ako se drago mezimče ne probudi?! U većini slučajeva je strah od anestezije taj razlog zbog koga se odugovlači sa rešenjem problema. Da li sam u pravu?

Naravno strah od opšte anestezije je razumljiv. To je neshvatljiva radnja za većinu ljudi, detalje i ne treba da znate, a suštinu uvek može stručna osoba da objasni. A ko je zapravo stručnjak da objasni, uradi i isprati anesteziju? U veterini u našoj zemlji za ovo je nadležan isključivo diplomirani veterinar. Kod nas još uvek nema posebne specijalizacije da se dobije zvanje veterinarskog anesteziologa, mada se ona detaljnije izučava u okviru nekih specijalizacija kao npr. hirurgija, klinička farmakologija...

Ne stvarajte sebi strah od anestezije, ona se ne radi tako često koliko Vi mislite [samo Vi retko idete kod veterinara]. A da li je neophodna anestezija ili ne, i to kakva, to ostavite da odluči veterinar Vašeg ljubimca.

Šta je anestezija?
Ukratko, anestezija može biti lokalna [o tome ćemo nekom drugom prilikom] ili totalna. Češće je u upotrebi izraz "opšta anestezija".

Reč anestezija ima grčko poreko i znači isključenost svih osećaja [an – ne; estezios – osećanje]. Opšta anestezija prestavlja kontrolisanu povratnu [reverzibilnu] depresiju centralnog nervnog sistema [CNS] i karakteriše se gubitkom svesti, neosetljivošću na bol i gubitkom nekih reflexa. Ovo se postiže unosom različitih sredstava [za to namenjenih] u organizam i transportovanjem putem cirkulacije u CNS. Sam unos [aplikacija] vrši se na više načina:
•  udisajem [ inhalacijom ]
•  injekciono, i to u mišić [intamuskularno tj. i.m.] ili u direktno u krvni sud u venski krvotok [intravenozno, tj. i.v.]

Iz ove podele potiču i nazivi za vensku ili inhalacionu anesteziju.
Anestezija može biti izvedena sa jednim preparatom ili sa kombinacijom više preparata.
Koja će se vrsta anestezije upotrebiti uvek odlučuje veterinar, posle procene stanja životinje i vrste intervencije koja je neophodna da se izvede.

Upamtite: NEMA lakše i teže anestezije! Životinja jeste ili nije u anesteziji.
Ima samo manje i više rizičnih organizama za anesteziju.

Da bi sve bilo u redu na kraju kad Vas veterinar ispituje budite maksimalno kooperativni i potrudite se da date tačne odgovore na pitanja. Vrlo je bitno da date tačne sledeće podatke:
  dob životinje
  da li je lečena ili operisana ranije
  u poslednjih nekoliko dana da li ima kašlja, povraćanja, proliva, krvi u prethodno nabrojanim radnjama kao i i koliko često se to događa
  kako životinja podnosi napor
  da li je lečena u skorije vreme
  da li ima neku alergiju ili hroničnu bolest
  da li je redovno rađena dehelmintizacija [čišćenje od parazita] i preventivna vakcinacija
  da li postoje abnormalnosti u vršenju male i velike nužde
  reproduktivni status životinje [teranje, graviditet, sterilisana, kastriran]

Kada odgovorite na sva ova pitanja, Vaš veterinar je uzeo anamnezu [istorijat bolesti] i ima neku predstavu o stanju životinje.

Sledeći korak je klinički pregled koji se sastoji od posmatranja životinje u celosti kao jedne celine, zatim merenje telesne temperature, auskultacija [preslušavanje] srca i pluća, provera pulsa i disanja, provera kože i površinskih limfnih čvorova, pregled stomaka pipanjem [palpacija].

Na osnovu zaključka posle sumiranja rezultata anamneze i kliničke slike Vaš veterinar će predložiti dodatne dijagnostičke metode [opširnije ćemo o tome u narednom tekstu] kao npr. pregled krvi i mokraće, EKG, radiografija, ultrazvučni pregled ako su neophodne ili ako Vi zahtevate.

Na osnovu svih rezultata vrši se klasifikacija vašeg ljubimca u koju kategoriju rizika spada. Jer rizik UVEK postoji! Samo je pitanje koliki je i kako može da se neutrališe. Naravno, zdrave životinje spadaju u kategoriju sa najmanje rizika. Svako odstupanje od normale povećava manje ili više stepen rizika, ali zato postoje dijagnostičke metode da se problem utvrdi i da se koriguje pre intervencije ako je moguće, ili da se anestezija prilagodi postojećem problemu.

Zapamtite, najčešće se operišu bolesne jedinke! Na zdravom srcu kod čoveka nema potrebe da kardiohirurg izvodi svoja "umetnička dela"!

Danas, farmakologija je izuzetno uznapredovala. U veterinarskoj medicini se koriste različite vrste anestetika ili kombinacije anestetika zavisno od problema [kardiorespiratorna bolest, renalna bolest, pedijatrija, gerijatrija], stoga dozvolite da veterinar proceni stanje i vrstu anestezije koja će se koristiti.

U sam tok anestezije spada i preoperativna priprema jedinke koja može biti samo stroga dijeta pre intervencije ili će se uključiti određena terapija radi poboljšavanja stanja životinje. Ne davanje hrane i vode dobro je ispoštovati jer tako smanjujete rizik od povraćanja šta je opasno prilikom anestezije. Samo buđenje iz anestezije je najbolje da iskontroliše veterinar, zato nemojte insistirati da odmah posle intervencije nosite kući delimično ili potpuno nesvesnu životinju. Ako ste se već odlučili za ovu opciju životinju postavite u položaj po strani, na mirno, tamno i tiho mesto na pod, gde nije hladno. Buđenje traje od par sati do 24 sata, i događa se postepeno. Životinja dok nije stabilna na zadnjim nogama ne treba da dobije ništa ni za piće ni za jelo.

Budite opušteni, u toku anestezije kapci životinje su otvoreni, i to je normalno. Ako buđenje dugo traje u dogovoru sa veterinarom Vi možete eventualno staviti veštačke suze da ne bi se osušila kornea [providno tkivo koje pokriva dužicu oka].

Ishrana posle anestezije terba da bude dijetirana. Ili posebna gotova veterinarska dijeta ili kvalitetna hrana sa dosta energije, u manjim količinama dok se peristaltika [ritmični pokreti zidova organa za varenje koji pokreću sadržaj u jednom pravcu] ne vrati u normalu. Naravno ovo važi ako intervencija ne zahteva posebnu vrstu ishrane, a to će veterinar da odredi.

Opšta anestezija je ponekad bolja opcija za neke intervencije nego primena sile, jer stres i kod životinja utiče na zdravstveno stanje kao i kod ljudi. A istovremeno životinja neće zapamtiti veterinara kao inkvizitora koji primenjuje silu i dalje će rado da posećuje ordinaciju.

Znam da kad ja Vama kažem da rizik postoji da vas šokiram ali to je činjenica i smatram da Vi zaslužujete istinu. Znam i to da je Vaš ljubimac Vama u računici 100% a meni samo neki procenat u statistici. Ali zato je veterinar kao stručno lice tu da odredi vrstu anestezije, a ako dođe do komplikacije zato smo školovani da znamo šta da radimo da anestezija ne završi fatalno po životinju, već da preduzmemo adekvatne korake radi održavanja vitalnih funkcija.

Ponekad će Vam biti postavljen zahtev da potpišete pismenu saglasnost za izvođenje intervencije u opštoj anesteziji. Ona nije samo formalnost. Veterinar ima obavezu da Vam predoči rizik intervencije, anestezije i eventualne postoperativne komplikacije. Vi imate obavezu da taj rizik prihvatite, u suprotnom se intervencija odlaže. Zahtev za potpis se uručuje i u slučaju ako se Vi niste složili sa preporučenim dijagnostičkim merama radi utvrđivanja rizika od opšte anestezije.

Posle svega ovoga, nadam se da će saradnja Vas kao vlasnika koji pruža informacije i nas veterinara biti produktivnija za dobrobit Vašeg ljubimca. A i da je sada strah koji je prisutan, makar manji.

Ali mi sve ovo radimo radi dobrobiti naših ljubimaca da ih manje boli ili da ih uopšte ne boli.

Vaš INTERVET

Komentari/pitanja.... divljina

 
Maya di Altobello
...
..
 

2003-2005 © Životinjsko carstvo

Anestezija - bauk ili potreba
 

 

.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... forum

.... prezentacije

.... oglasi
Anestezija - bauk ili potreba


Da li ste se zapitali zašto još uvek niste odveli Vašeg ljubimca kod veterinara na pregled? Zapostavite sad sve izgovore kao npr. "nemam vremena", "sutra ću", "nije baš tako strašno još uvek" i sl., dajte makar sebi iskren odgovor. Bojite se da je problem rešiv samo u totalnoj anesteziji, a Vi se toga toliko plašite, šta ako se drago mezimče ne probudi?! U većini slučajeva je strah od anestezije taj razlog zbog koga se odugovlači sa rešenjem problema. Da li sam u pravu?

Naravno strah od opšte anestezije je razumljiv. To je neshvatljiva radnja za većinu ljudi, detalje i ne treba da znate, a suštinu uvek može stručna osoba da objasni. A ko je zapravo stručnjak da objasni, uradi i isprati anesteziju? U veterini u našoj zemlji za ovo je nadležan isključivo diplomirani veterinar. Kod nas još uvek nema posebne specijalizacije da se dobije zvanje veterinarskog anesteziologa, mada se ona detaljnije izučava u okviru nekih specijalizacija kao npr. hirurgija, klinička farmakologija...

Ne stvarajte sebi strah od anestezije, ona se ne radi tako često koliko Vi mislite [samo Vi retko idete kod veterinara]. A da li je neophodna anestezija ili ne, i to kakva, to ostavite da odluči veterinar Vašeg ljubimca.

Šta je anestezija?
Ukratko, anestezija može biti lokalna [o tome ćemo nekom drugom prilikom] ili totalna. Češće je u upotrebi izraz "opšta anestezija".

Reč anestezija ima grčko poreko i znači isključenost svih osećaja [an – ne; estezios – osećanje]. Opšta anestezija prestavlja kontrolisanu povratnu [reverzibilnu] depresiju centralnog nervnog sistema [CNS] i karakteriše se gubitkom svesti, neosetljivošću na bol i gubitkom nekih reflexa. Ovo se postiže unosom različitih sredstava [za to namenjenih] u organizam i transportovanjem putem cirkulacije u CNS. Sam unos [aplikacija] vrši se na više načina:
•  udisajem [ inhalacijom ]
•  injekciono, i to u mišić [intamuskularno tj. i.m.] ili u direktno u krvni sud u venski krvotok [intravenozno, tj. i.v.]

Iz ove podele potiču i nazivi za vensku ili inhalacionu anesteziju.
Anestezija može biti izvedena sa jednim preparatom ili sa kombinacijom više preparata.
Koja će se vrsta anestezije upotrebiti uvek odlučuje veterinar, posle procene stanja životinje i vrste intervencije koja je neophodna da se izvede.


[tekst se nastavlja ispod banner-a]                                                                                

Marketing                                                                                    Upamtite: NEMA lakše i teže anestezije! Životinja jeste ili nije u anesteziji.
Ima samo manje i više rizičnih organizama za anesteziju.

Da bi sve bilo u redu na kraju kad Vas veterinar ispituje budite maksimalno kooperativni i potrudite se da date tačne odgovore na pitanja. Vrlo je bitno da date tačne sledeće podatke:
  dob životinje
  da li je lečena ili operisana ranije
  u poslednjih nekoliko dana da li ima kašlja, povraćanja, proliva, krvi u prethodno nabrojanim radnjama kao i i koliko često se to događa
  kako životinja podnosi napor
  da li je lečena u skorije vreme
  da li ima neku alergiju ili hroničnu bolest
  da li je redovno rađena dehelmintizacija [čišćenje od parazita] i preventivna vakcinacija
  da li postoje abnormalnosti u vršenju male i velike nužde
  reproduktivni status životinje [teranje, graviditet, sterilisana, kastriran]

Kada odgovorite na sva ova pitanja, Vaš veterinar je uzeo anamnezu [istorijat bolesti] i ima neku predstavu o stanju životinje.

Sledeći korak je klinički pregled koji se sastoji od posmatranja životinje u celosti kao jedne celine, zatim merenje telesne temperature, auskultacija [preslušavanje] srca i pluća, provera pulsa i disanja, provera kože i površinskih limfnih čvorova, pregled stomaka pipanjem [palpacija].

Na osnovu zaključka posle sumiranja rezultata anamneze i kliničke slike Vaš veterinar će predložiti dodatne dijagnostičke metode [opširnije ćemo o tome u narednom tekstu] kao npr. pregled krvi i mokraće, EKG, radiografija, ultrazvučni pregled ako su neophodne ili ako Vi zahtevate.

Na osnovu svih rezultata vrši se klasifikacija vašeg ljubimca u koju kategoriju rizika spada. Jer rizik UVEK postoji! Samo je pitanje koliki je i kako može da se neutrališe. Naravno, zdrave životinje spadaju u kategoriju sa najmanje rizika. Svako odstupanje od normale povećava manje ili više stepen rizika, ali zato postoje dijagnostičke metode da se problem utvrdi i da se koriguje pre intervencije ako je moguće, ili da se anestezija prilagodi postojećem problemu.

Zapamtite, najčešće se operišu bolesne jedinke! Na zdravom srcu kod čoveka nema potrebe da kardiohirurg izvodi svoja "umetnička dela"!

Danas, farmakologija je izuzetno uznapredovala. U veterinarskoj medicini se koriste različite vrste anestetika ili kombinacije anestetika zavisno od problema [kardiorespiratorna bolest, renalna bolest, pedijatrija, gerijatrija], stoga dozvolite da veterinar proceni stanje i vrstu anestezije koja će se koristiti.

U sam tok anestezije spada i preoperativna priprema jedinke koja može biti samo stroga dijeta pre intervencije ili će se uključiti određena terapija radi poboljšavanja stanja životinje. Ne davanje hrane i vode dobro je ispoštovati jer tako smanjujete rizik od povraćanja šta je opasno prilikom anestezije. Samo buđenje iz anestezije je najbolje da iskontroliše veterinar, zato nemojte insistirati da odmah posle intervencije nosite kući delimično ili potpuno nesvesnu životinju. Ako ste se već odlučili za ovu opciju životinju postavite u položaj po strani, na mirno, tamno i tiho mesto na pod, gde nije hladno. Buđenje traje od par sati do 24 sata, i događa se postepeno. Životinja dok nije stabilna na zadnjim nogama ne treba da dobije ništa ni za piće ni za jelo.

Budite opušteni, u toku anestezije kapci životinje su otvoreni, i to je normalno. Ako buđenje dugo traje u dogovoru sa veterinarom Vi možete eventualno staviti veštačke suze da ne bi se osušila kornea [providno tkivo koje pokriva dužicu oka].

Ishrana posle anestezije terba da bude dijetirana. Ili posebna gotova veterinarska dijeta ili kvalitetna hrana sa dosta energije, u manjim količinama dok se peristaltika [ritmični pokreti zidova organa za varenje koji pokreću sadržaj u jednom pravcu] ne vrati u normalu. Naravno ovo važi ako intervencija ne zahteva posebnu vrstu ishrane, a to će veterinar da odredi.

Opšta anestezija je ponekad bolja opcija za neke intervencije nego primena sile, jer stres i kod životinja utiče na zdravstveno stanje kao i kod ljudi. A istovremeno životinja neće zapamtiti veterinara kao inkvizitora koji primenjuje silu i dalje će rado da posećuje ordinaciju.

Znam da kad ja Vama kažem da rizik postoji da vas šokiram ali to je činjenica i smatram da Vi zaslužujete istinu. Znam i to da je Vaš ljubimac Vama u računici 100% a meni samo neki procenat u statistici. Ali zato je veterinar kao stručno lice tu da odredi vrstu anestezije, a ako dođe do komplikacije zato smo školovani da znamo šta da radimo da anestezija ne završi fatalno po životinju, već da preduzmemo adekvatne korake radi održavanja vitalnih funkcija.

Ponekad će Vam biti postavljen zahtev da potpišete pismenu saglasnost za izvođenje intervencije u opštoj anesteziji. Ona nije samo formalnost. Veterinar ima obavezu da Vam predoči rizik intervencije, anestezije i eventualne postoperativne komplikacije. Vi imate obavezu da taj rizik prihvatite, u suprotnom se intervencija odlaže. Zahtev za potpis se uručuje i u slučaju ako se Vi niste složili sa preporučenim dijagnostičkim merama radi utvrđivanja rizika od opšte anestezije.

Posle svega ovoga, nadam se da će saradnja Vas kao vlasnika koji pruža informacije i nas veterinara biti produktivnija za dobrobit Vašeg ljubimca. A i da je sada strah koji je prisutan, makar manji.

Ali mi sve ovo radimo radi dobrobiti naših ljubimaca da ih manje boli ili da ih uopšte ne boli.

Vaš INTERVET

Komentari/pitanja.... divljina

 
Maya di Altobello
...
..
 

2003-2010 © Životinjsko carstvo