.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... forum

.... prezentacije

.... oglasi
Polarizovana svetlost

Kao što je za održavanje života neophodan vazduh, voda i hrana, takođe je i svetlost neophodna za život svih živih bića - ljudi, životinja i biljaka. Elektomagnetni talasi su takođe značajni za život.

Planeta Zemlja je jedan veliki elektromagnet. Sve što se u elektromagnetskom smislu dešava na Zemlji utiče pozitivno ili negativno na na živa bića. Svima je poznato kako zagađena životna sredina negativno utiče na živa bića. Zagađen vazduh i voda u rekama, negativno utiču na zdravlje (npr. pomor riba u zagađenim rekama)

Bez svetlosti biljke ne bi mogle da žive, jer je nemoguće zamisliti život biljaka bez fotosinteze. (Biljka u mračnom podrumu, iako dobro zalivana i dohranjivana sigurno ugine, jer nema svetlosti)

Otkriće polarizovane svetlosti je veliki doprinos nauke, zbog velikog značaja svetlosti za normalan život. Polarizovana svetlost zbog svog pozitivnog efekta na zdravlje ima veoma široku primenu u medicini.

Takođe, za zdravlje je veoma važna i higijena stanovanja. Loše osvetljene i zatamnjene prostorije za stanovanje, prilično štetno utiču na živa bića.

Šta je ustvari polarizovana svetlost?

Polarizovana svetlost nastaje prelamanjem prirodne svetlosti kroz sistem kristala sa specijalno obređenim površinama. Prirodna svetlost se prostire kroz prostor u svim ravnima. Kod polarizovane svetlosti svetlosni talasi osciliraju u jednoj ravni, koja se poklapa sa pravcem prostiranja svetlosti. To znači da svi emitovani talasi osciliraju samo u jednoj ravni.

Ekipa naučnika iz Švajcarske - Zepterov tim inženjera, napravila je izuzetan aparat koji proizvodi polarizovanu svetlost.

                 
                                                                  Bioptron Compakt u ruci


Aparat se zove BIOPTRON. Njegova lampa proizvodi polarizovanu svetlost frekvencije talasa od 400 do 2000 nm (nanometara). Polarizacija nastaje dejstvom sistema kristala sa posebno obrađenim površinama. BIOPTRON Compact je mali aparat za kućnu primenu.

                 

Osnovni podaci o Bioptron Compact aparatu:
-Bioptron je mali uređaj u obliku fena za sušenje kose.
-U aparat je ugrađena halogena lampa snage 20 W, koja služi kao izvor polarizovane svetlosti.
-Tajmer koji posle 2 minuta daje zvučni signal
-Polje emitovanja polarizovane svetlosti je 4x4 cm
-Prilikom tretmana lampa se drži 5 cm od površine koja se tretira.
-Snop svetla mora da pada pod pravim uglom na tretiranu površinu
-Sastavni deo aparata je ventilator za hlađenje lampe
-Stalak za aparat je deo standardnog paketaBIOPTRON za kliničku upotrebu je je većih dimenzija. Dobio je sve ateste za upotrebu u bolnicama i klinikama širom sveta. Već nekoliko godina je u kliničkoj upotrebi.

                

-Izvor svetla je halogena lampa 100 W, ali je testiran u proizvodnji na 80 W
-Tajmer sa elektronikom na kome se određuje vreme tretmana od 1 do 8 minuta ili veći intervali od 1 do 15 minuta. Zglobna konstrukcija i nosač mogu se podešavati prema potrebi.
-Tajmer se podešava na vreme potrebno za tretman, i aktivira pritiskom na dugme. Nakon što se tretman završi aparat se automatski isključuje.
-Polje delovanja tretmana je 15x15 cm.
-Za vreme dejstva, aparat je udaljen od mesta tretmana 15cm

                

VAŽNO! Kad se završi tretman aparat obavezno treba isključiti iz električne mreže jer je veoma osetljiv na promenu napona. Halogene sijalice su veoma skupe (100W košta 100€). Bioptron proizvodi polarizovanu svetlost od 400 do 2000 nm. Ovo znači da obuhvata vidljivi deo spektra (400do 780 nm) i mali deo infracrvene svetlosti (1500do 2000nm) Ultravioletni deo je potpuno eliminisan specijalnim filterom zbog štetnog dejstva na organizam.

Bioptron polarizovana svetlost je polihromatska (sadrži dugin spektar). Polarizovana svetlost je inkoherentna, što znači da svaki talas osciluje svojom talasnom dužinom i amplitudom, tako da se ne sabiraju. Iz ovog razloga Bioptron polarizovana svetlost ima konstantan intezitet i isporučuje vrlo malu energiju na mesto dejstva.

Energija je konstantna, jer svaki svetlosni zrak prenosi samo svoju sopstveenu energiju. U tome je glavna razlika u odnosu na lasersku svetlost, koja je koherentna i monohromatska pa stoga laserski talasi stvaraju veoma visoku energiju na mestu dejstva, jer dolazi do pojačanog dejstva zbog sabiranja energije u jednoj tački.

Energija Bioptron polarizovane svetlosti je konstantna i iznosi 2,4 Joula, a prodire u tkivo u dubinu do 2,5 cm zavisno od dužine ekspozicije (izloženosti dejstvu).

Energija prirodne svetlosti nije konstantna i zavisi od uticaja godišnjeg doba a nije ista danju i noću. Zbog svog veoma pozitivnog efekta na zdravlje polarizovana svetlost ima veoma široku primenu u medicini, bilo kao samostalna terapija, ili kao dopuna drugih načina lečenja (hirurško i konzervativno lečenje)

O primeni polarizivane svetlosti u lečenju pisaćemo u narednom tekstu.

Tekst i fotografije:
dr Milica Tanjević, oftalmolog

.... divljina

 
 
 
 
   

2003-2007 © Životinjsko carstvo

Polarizovana svestlost - Bioptron
 

 

.... naslovna

.... psi

.... mačke

.... ptice

.... male životinje

.... galerija

.... forum

.... prezentacije

.... oglasi
Polarizovana svetlost

Kao što je za održavanje života neophodan vazduh, voda i hrana, takođe je i svetlost neophodna za život svih živih bića - ljudi, životinja i biljaka. Elektomagnetni talasi su takođe značajni za život.

Planeta Zemlja je jedan veliki elektromagnet. Sve što se u elektromagnetskom smislu dešava na Zemlji utiče pozitivno ili negativno na na živa bića. Svima je poznato kako zagađena životna sredina negativno utiče na živa bića. Zagađen vazduh i voda u rekama, negativno utiču na zdravlje (npr. pomor riba u zagađenim rekama)

Bez svetlosti biljke ne bi mogle da žive, jer je nemoguće zamisliti život biljaka bez fotosinteze. (Biljka u mračnom podrumu, iako dobro zalivana i dohranjivana sigurno ugine, jer nema svetlosti)

Otkriće polarizovane svetlosti je veliki doprinos nauke, zbog velikog značaja svetlosti za normalan život. Polarizovana svetlost zbog svog pozitivnog efekta na zdravlje ima veoma široku primenu u medicini.

Takođe, za zdravlje je veoma važna i higijena stanovanja. Loše osvetljene i zatamnjene prostorije za stanovanje, prilično štetno utiču na živa bića.

Šta je ustvari polarizovana svetlost?

Polarizovana svetlost nastaje prelamanjem prirodne svetlosti kroz sistem kristala sa specijalno obređenim površinama. Prirodna svetlost se prostire kroz prostor u svim ravnima. Kod polarizovane svetlosti svetlosni talasi osciliraju u jednoj ravni, koja se poklapa sa pravcem prostiranja svetlosti. To znači da svi emitovani talasi osciliraju samo u jednoj ravni.

Ekipa naučnika iz Švajcarske - Zepterov tim inženjera, napravila je izuzetan aparat koji proizvodi polarizovanu svetlost.

                 
                                                                  Bioptron Compakt u ruci


Aparat se zove BIOPTRON. Njegova lampa proizvodi polarizovanu svetlost frekvencije talasa od 400 do 2000 nm (nanometara). Polarizacija nastaje dejstvom sistema kristala sa posebno obrađenim površinama. BIOPTRON Compact je mali aparat za kućnu primenu.

                 

Osnovni podaci o Bioptron Compact aparatu:
-Bioptron je mali uređaj u obliku fena za sušenje kose.
-U aparat je ugrađena halogena lampa snage 20 W, koja služi kao izvor polarizovane svetlosti.
-Tajmer koji posle 2 minuta daje zvučni signal
-Polje emitovanja polarizovane svetlosti je 4x4 cm
-Prilikom tretmana lampa se drži 5 cm od površine koja se tretira.
-Snop svetla mora da pada pod pravim uglom na tretiranu površinu
-Sastavni deo aparata je ventilator za hlađenje lampe
-Stalak za aparat je deo standardnog paketaBIOPTRON za kliničku upotrebu je je većih dimenzija. Dobio je sve ateste za upotrebu u bolnicama i klinikama širom sveta. Već nekoliko godina je u kliničkoj upotrebi.

                

-Izvor svetla je halogena lampa 100 W, ali je testiran u proizvodnji na 80 W
-Tajmer sa elektronikom na kome se određuje vreme tretmana od 1 do 8 minuta ili veći intervali od 1 do 15 minuta. Zglobna konstrukcija i nosač mogu se podešavati prema potrebi.
-Tajmer se podešava na vreme potrebno za tretman, i aktivira pritiskom na dugme. Nakon što se tretman završi aparat se automatski isključuje.
-Polje delovanja tretmana je 15x15 cm.
-Za vreme dejstva, aparat je udaljen od mesta tretmana 15cm

                

VAŽNO! Kad se završi tretman aparat obavezno treba isključiti iz električne mreže jer je veoma osetljiv na promenu napona. Halogene sijalice su veoma skupe (100W košta 100€). Bioptron proizvodi polarizovanu svetlost od 400 do 2000 nm. Ovo znači da obuhvata vidljivi deo spektra (400do 780 nm) i mali deo infracrvene svetlosti (1500do 2000nm) Ultravioletni deo je potpuno eliminisan specijalnim filterom zbog štetnog dejstva na organizam.

Bioptron polarizovana svetlost je polihromatska (sadrži dugin spektar). Polarizovana svetlost je inkoherentna, što znači da svaki talas osciluje svojom talasnom dužinom i amplitudom, tako da se ne sabiraju. Iz ovog razloga Bioptron polarizovana svetlost ima konstantan intezitet i isporučuje vrlo malu energiju na mesto dejstva.

Energija je konstantna, jer svaki svetlosni zrak prenosi samo svoju sopstveenu energiju. U tome je glavna razlika u odnosu na lasersku svetlost, koja je koherentna i monohromatska pa stoga laserski talasi stvaraju veoma visoku energiju na mestu dejstva, jer dolazi do pojačanog dejstva zbog sabiranja energije u jednoj tački.

Energija Bioptron polarizovane svetlosti je konstantna i iznosi 2,4 Joula, a prodire u tkivo u dubinu do 2,5 cm zavisno od dužine ekspozicije (izloženosti dejstvu).

Energija prirodne svetlosti nije konstantna i zavisi od uticaja godišnjeg doba a nije ista danju i noću. Zbog svog veoma pozitivnog efekta na zdravlje polarizovana svetlost ima veoma široku primenu u medicini, bilo kao samostalna terapija, ili kao dopuna drugih načina lečenja (hirurško i konzervativno lečenje)

O primeni polarizivane svetlosti u lečenju pisaćemo u narednom tekstu.

Tekst i fotografije:
dr Milica Tanjević, oftalmolog

.... divljina

 
 
 
 
   

2003-2010 © Životinjsko carstvo